Závit

Závit je technický prvek strojní součásti, jehož tvar je určen závitovou plochou. Ta vznikne navinutím profilu na válec podél šroubovice, v daném stoupání.

Rozdělení závitů

 • Podle směru
  • pravý (obvykle)
  • levý
 • Podle tvaru
  • hranaté
  • kuželové
 • Podle tvaru
  • Válcový závit (obvykle)
  • Kuželový závit (ukončení šroubu má menší vnější průměr)
 • Podle počtu šroubovic na jedno otočení šroubu
  • jednochodý (obvykle)
  • vícechodý
 • Podle tvaru profilu
  • trojúhelníkové (obvykle)
  • lichoběžníkové (pohybové šrouby)
  • oblé (žárovky, pojistky)
 • Podle navinutí
Různé druhy závitů, (2a) dvouchodý závit

 

Inzerce

Metrický závit

Názvosloví

 • Závitová plocha – plocha vzniklá pohybem profilu závitu tak, že každý jeho bod opisuje šroubovici; přitom osový posun za jednu otáčku se rovná kolmému průmětu profilu závitu do osy, nebo násobku této délky celým číslem
 • Šroubovice – čára, kterou vytvoří bod, otáčí-li se rovnoměrně kolem pevné osy a zároveň se rovnoměrně v jejím směru posouvá
 • Profil závitu – plocha ohraničená myšlenou křivkou nebo lomenou čarou, která je omezena dvěma stejnolehlými body ležícími na rovnoběžce s osou závitu (ve směru stoupání). Vrcholy hraniční čáry profilu závitu jsou obvykle zkoseny nebo zaobleny.
 • Stoupání – axiální vzdálenost o kterou se vzájemně vůči sobě posunou pevná matice na otočném šroubu, pokud se šroub otočí o jednu otáčku. U jednochodých závitů, je to současně vzdálenost stejnolehlých bodů závitu v axiálním směru, mezi sousedními závity. Na obrázku „Různé druhy závitů“ – Fig. 6. označen kótou s. Na obrázku „Metricý závit“ je stoupání označeno kótou p.

Dělení závitů dle profilu a stoupání

 • Metrický závit (M) vrcholový úhel 60°, profil ISO68
 • Jemný metrický závit (Mf)
 • Whitworthův závit (W, BSW) v.ú. 55° rozměry se udávají v palcích (coulech), zaveden Whitworthem v roce 1841 – nepoužívá se již 50let, pouze pro opravy a některé standardy
 • Jemný whitworthův závit (BSF)
 • Unifikovaný palcový závit, profil ISO68, tj. stejný profil, jako u závitu metrického. Nástupce Withwortova závitu
 • Trubkový závit (G, BSP) v.ú. 55° rozměry v palcích, používají instalatéři
 • Trubkový závit kuželový (G kon) (zaveden Whitworthem 1841)
 • Oblý závit (Rd) – například u spojovacích táhel vagonů s vrcholovým úhlem 30°
 • Edisonův závit (E) například u žárovek a některých pojistek
 • Lichoběžníkový závit rovnoramenný (Tr) v.ú. 30° (v USA 29°), také nazýván trapézový, používá se u obráběcích strojů například pro pohon suportu sosutruhu pro řezání závitu
 • Lichoběžníkový závit nerovnoramenný (S) v.ú. 33°
 • Pancéřový závit (P, Pg, Pz) vrcholový úhel 80°, použití zejména v elektrotechnice
 • Plochý závit – průřezem je čtverec
 • Loewenherzův závit (53°8′) – používaný v Německu v 19. století, vrcholový úhel odpovídá rovnoramenému trojúhelníku s výškou rovnou podstavě.
 • Sellersův závit – používaný do začátku 20. stol u USA
 • Americký stěžejní závit (zaveden 1922)
 • Americký jemný závit ASME – zaveden 1907

Jako u většiny strojních součástí, se i u závitů přesnost a výrobní vůle udávají lícováním. Lícovací soustava pro závity je soustavou jednotné matice. Uložení jsou vytvořena různou polohou tolerančních polí závitů šroubů k nulové čáře. Základní uložení jsou :

 • Hybná
 • Přechodná

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Závit". https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1vit. Stránka byla naposledy editována 28. 2. 2019 v 09:45. Kopie na oneindustry dne: 14. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).