Žáruvzdorný materiál

Žáruvzdorný materiál je materiál schopný dlouhodobě odolat vysokým teplotám. Je to zpravidla látka s vysokou teplotou tání a relativně inertní, protože při vysokých teplotách snáze a rychleji probíhají chemické reakce, v jejichž důsledku dochází k rapidnímu zhoršení fyzikálních vlastností (měknutí, křehnutí, změna skupenství).

Využití

Využívá se v těžkém průmyslu jako stavební materiál pro tavící pece, v topenářství, nebo v kosmonautice. Již od pradávna se používá keramika, která pouze s malými obměnami vydržela dodnes jako jedna z nejosvědčenějších a zároveň cenově velmi dostupných substancí nacházející široké užití nejen jako žáruvzdorný materiál.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Žáruvzdorný materiál". https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%A1ruvzdorn%C3%BD_materi%C3%A1l Stránka byla naposledy editována 28. 2. 2019 v 13:44. Kopie na oneindustry dne: 19. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).