Zápustka

Zápustka je kovová forma, zpravidla dvoudílná, která má dutinu ve tvaru budoucího výkovku. Dutina je zvětšena o hodnotu smrštění materiálu, ke kterému dochází chladnutím výkovku. Zápustkové kování proti volnému kování dosahuje vysoké přesnosti a umožňuje výrobu i součástí velmi složitých tvarů.

Horní a spodní zápustka; červeně je znázorněn výkovek

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Zápustka". https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1pustka Stránka byla naposledy editována 5. 10. 2017 v 14:16. Kopie na oneindustry dne: 19. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).