Vyvrtávačka

Vyvrtávačka (někdy podle vodorovného výsuvného vřetene vodorovná vyvrtávačka a odtud slangově horizontka) je obráběcí stroj na přesné obrábění velkých a často nepravidelných obrobků. Řezným nástrojem je obvykle vyvrtávací tyč nebo nůž v licní desce, může se však pracovat i s běžnými nástroji (vrtákvýstružníkzávitník atd.). Zvláštním příslušenstvím mohou být otočné hlavy montované na smykadlo nebo na přírubu vřeteníku.

Popis

Vyvrtávačka se skládá z vřeteníku s výsuvným vřetenem, ze stojanu a stolu.

  • Stolová vyvrtávačka má vodorovné lože, po němž se pohybuje otočný stůl s příčným posuvem. Na jednom konci lože je stojan, po němž se svisle posouvá vřeteník, na druhém konci může být posuvná opěrka s ložiskem (luneta) pro vyvrtávací tyče.
  • Vyvrtávačka s příčným stolem, má dvě vodorovná lože spojená do T. Po příčném se pohybuje otočný stůl. Po podélném loži se pohybuje stojan se svisle přestavitelným vřeteníkem.
  • Desková vyvrtávačka je určena pro velké obrobky. Má příčné lože po kterém se pohybuje stojan s vřeteníkem a výsuvným smykadlem. Upínací deska je pevně spojena s betonovým základem stroje, takže obrobek se nepohybuje.
Vyvrtávačka s příčným stolem

 

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Vyvrtávačka". https://cs.wikipedia.org/wiki/Vyvrt%C3%A1va%C4%8Dka Stránka byla naposledy editována 10. 3. 2016 v 05:40. Kopie na oneindustry dne: 1.7. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).