Veletrh, veletrhy

Veletrh je výstava produktů firem z jednoho odvětví, jejímž hlavním cílem je prezentovat odborné veřejnosti nové produkty a navazovat kontakty s oborovými velkoobchody, prodejci nebo výrobními, či montážními firmami. Na rozdíl od běžného trhu nejde o přímý prodej koncovým zákazníkům; ten zde často nebývá možný nebo jen v omezené míře. Některé veletrhy nejsou otevřeny veřejnosti vůbec nebo jsou jí přístupné jen ve vyhrazené dny, zpravidla ke konci veletrhu. Trvání veletrhu obvykle bývá okolo jednoho týdne.

Veletrhy se dělí podle odvětví, která reprezentují. Existují tak veletrhy strojírenské, automobilové, zemědělské, potravinářské, knižní, veletrhy výpočetní techniky a bezpočet dalších. V České republice ročně probíhají stovky výstavních a veletržních akcí. Nejsilnější postavení mají přehlídky zaměřené na zemědělství (Země živitelka, Flora, Techagro) strojírenství (Mezinárodní strojírenský veletrh), ale i kulturní dění (Svět knihy).

Inzerce

Veletrhy pro dané odvětví se obvykle konají jednou za rok na stejném místě. V některých případech sahá jejich tradice hluboko do minulosti, například trhy ve Frankfurtu nad Mohanem jsou doloženy již z roku 1160. V prostorách jednoho výstavního areálu se obvykle během roku konají veletrhy pro různá odvětví.

V moderním pojetí představuje veletrh efektivní nástroj marketingu. I když jeho cílem není bezprostřední prodej, může přímou prezentací výrobků významně ovlivnit nákupní chování jak koncových zákazníků, tak potenciálních obchodních partnerů. Pro svou schopnost působit na všechny smysly se tak může veletrh stát důležitým článkem obchodní strategie a marketingového mixu.

Veletrhy v Čechách:

Veletrhy na Slovensku:

Veletrhy v Evropě

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Veletrh". https://cs.wikipedia.org/wiki/Veletrh. Stránka byla naposledy editována 19. 4. 2018 v 13:03. Kopie na oneindustry dne: 29. 5. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře.