Valivé ložisko

Valivá ložiska jsou ložiska, která pomocí valivých rotačních elementů mezi vnějším a vnitřním kroužkem ložiska snižují tření mezi hřídelem a součástí, ve které je hřídel uložen.

Princip funkce valivého ložiska

Druhy valivých ložisek

Druh použitých valivých elementů pak definuje druh ložiska. Mezi nejpoužívanější druhy valivých ložisek patří:

Radiální ložisko zachycuje tlaky kolmé na osu otáčení, kdežto axiální ložisko zachycuje tlaky rovnoběžné s osou otáčení. Kuličková ložiska se vyrábějí v obou variantách, kdežto kuželíková ložiska mohou obojí funkci kombinovat. Válečková, soudečková i jehlová ložiska jsou vždy radiální.

Princip funkce

Při otáčení hřídele v pouzdře vzniká smykové tření. Valivá ložiska nahrazují smykové tření valivým třením valivých elementů (kuliček, válečků atd.) Valivé elementy se pohybují mezi vnitřním a vnějším kroužkem, v nichž je u většiny ložisek vybroušena odpovídající vodicí drážka. U většiny ložisek jsou valivé elementy vsazeny do věnce, který mezi nimi udržuje pravidelné odstupy, aby se netřely o sebe navzájem.

Historie valivých ložisek

Současnost

V dnešní době je valivé ložisko nezbytné ve strojním, automobilovém a jiném průmyslu. Existují stovky druhů valivých ložisek, jejich výroba se neustále zdokonaluje. Tím stoupá i nosnost ložisek. Na celém světě se vyrábí více než půl milionu valivých ložisek denně. Byla už vyrobena valivá ložiska např. pro 120 000 ot. /min (u vřetena brusky), ložisko s vnějším průměrem 1 mm (do kapesních hodinek) nebo radiální ložisko o průměru 2075 mm (pro soustruh).

Značení ložisek

Každé ložisko má označení, podle kterého jde jednoznačně identifikovat např. pro výměnu. Ložiska si značí každý výrobce podle vlastní normy, existuje ale univerzální značení doporučené ČSN ISO.

Výhody valivých ložisek

  • Valivá ložiska mají nízké ztráty.
  • Valivé ložisko může být plně zatíženo i za klidu.
  • Dobře snáší vysoké otáčky a teploty.
  • Snadná vyměnitelnost díky jejich normalizaci.
  • Velká spolehlivost.
  • Nepatrné opotřebení.

Nevýhody valivých ložisek

  • Valivá ložiska velmi špatně snášejí rázy.
  • Netlumí vibrace.
  • Jsou velmi náročná na výrobu a na přesnost.
  • Hlučnost, která se projeví hlavně při vyšších otáčkách.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Valivé ložisko". https://cs.wikipedia.org/wiki/Valiv%C3%A9_lo%C5%BEisko. Stránka byla naposledy editována 23. 4. 2019 v 21:26. Kopie na oneindustry dne: 14. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).