Válečkový dopravník

Válečkové dopravníky slouží k dopravě a manipulaci s kusovými předměty (kartonové krabice, plastové přepravky – KLT boxy, dřevěné palety aj.). Válečky jsou usazeny v pevném rámu a tvoří souvislou dráhu. Základním konstrukčním prvkem dopravníku je transportní váleček. Jeho rozměry (délka, průměr), nosnost a materiálové provedení jsou vždy závislé na charakteru dopravovaného předmětu.

Válečkové dopravníky mohou být nepoháněné a poháněné.

V případě nepoháněných dopravníků se zboží pohybuje díky gravitační síle, nebo manuálním posunem.

Poháněné dopravníky jsou opatřeny pohonem (dle použití dopravník jsou požívány motory s převodovkou nebo motor zabudovaný ve válečku – rollerdrive), který prostřednictvím ozubených řemenů, kruhových řemínků, válečkových řetězů (řetěz z válečku na váleček nebo tečný řetěz) či tečným řemenem pohání jednotlivé válečky, které sílu dále přenášejí na dopravovaný předmět a uvádějí jej do pohybu.

Související články

Válečkový dopravník

 

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Válečkový dopravník". https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1le%C4%8Dkov%C3%BD_dopravn%C3%ADk. Stránka byla naposledy editována 28. 2. 2019 v 13:30. Kopie na oneindustry dne: 27. 5. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).