Tváření

Tváření je nedestruktivní technologický proces zpracování materiálu, při kterém dochází ke změně tvaru a mechanických vlastností materiálu. Při tváření kovů je nutno překročit mez pružnosti, ale nesmí být překročena mez pevnosti. Ke tváření jsou vhodné tvárné materiály, tj. takové materiály, které mají tyto meze od sebe dostatečně vzdálené.

Rozdělení

Podle charakteru tvářících sil

  • působením statických sil – například válcování
  • působení rázy – například kování

Podle teploty

  • tváření za tepla – probíhá při teplotách vyšších než je rekrystalizační teplota tvářeného materiálu
  • tváření za studena – probíhá při teplotách nižších než je rekrystalizační teplota tvářeného materiálu

Podle geometrických charakteristik

  • Plošné tváření – tvářecí proces bez změny tloušťky (vytváření prostorového předmětu z rovinného) – tvarování plechu (hluboké tažení, lisování plechu, ohýbání, stříhání, …)
  • Objemové tváření – tvářecí proces ve všech směrech objemu materiálu (kování, válcování, lisování, ražení, protlačování, tažení, …)

 

Inzerce

Plošné tváření – ohýbání.

 

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: " ". https://. Stránka. Kopie na oneindustry dne: 21. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).