Tvářecí stroj, tvářecí stroje

Tvářecí stroje se požívají ke tváření tvárného materiálu působením statických sil – například válcování nebo působení rázy – například kování.

Používají se ke tváření za tepla – probíhá při teplotách vyšších než je rekrystalizační teplota tvářeného materiálu nebo tváření za studena – probíhá při teplotách nižších než je rekrystalizační teplota tvářeného materiálu.

Inzerce

Stroje pro plošné tváření – tvářecí proces bez změny tloušťky (vytváření prostorového předmětu z rovinného) – tvarování plechu (lis, ohraňovací lis, ohýbačka, zakružovačka  …).

Stroje pro objemové tváření – tvářecí proces ve všech směrech objemu materiálu (válcovací stolice, buchar, vstřikovací lis, …)

Související články