Třídy oceli

Třídy oceli určují její vlastnosti a jakost. Ve světě se používá značení evropské EN 10027, německé DIN, americké ASTM a SAE. V České republice se používá značení dané českými státním normami (ČSN). V tomto článku je popsáno jen značení podle ČSN.

Třídy oceli podle ČSN

Oceli třídy 10

Ocel obvyklých jakostí, běžná stavební ocel

Inzerce

10 37X a 10 42X

 • Jsou dobře tvárné a na sváření (nenosné)
 • Různé konstrukce, součásti strojů, šrouby, matice, nýty, drobné kolejničky a na výkovky menších pevností

10 50X ; 10 65X ; 10 75X

 • Odstupňovaná pevnost na tah
 • Nejvhodnější na kolejnice – podle druhu zatížení

Oceli pro betonovou výztuž

 • Speciální oceli na armovací koše (betonování)

Oceli třídy 11

 • zaručenou (minimální) pevnost v tahu (v MPa) vyjadřuje 10násobek druhého dvojčíslí 11 XXX.XX

11 140

 • pro obrábění na rychlořezných automatech

11 300

 • hlavně pro hluboké tažení
 • dobře svařitelná, tvárná za tepla i za studena
 • výlisky, výkovky, výtažky

11 373 a 11 423

11 500

 • velmi používaná pro méně namáhané součásti
 • dají se zušlechťovat
 • používají se jako čepy, hřídele, pístní tyče

11 600

 • snese větší tlaky – klíny, pera

Oceli třídy 12

 • ušlechtilé uhlíkové oceli – mají předepsaný obsah prvků hlavně C,P,S,Si,Mn

Oceli třídy 13

 • Převážně pružinová ocel.. Legované především Mn k zaručení dostatečné cyklické odolnosti.

Oceli třídy 14

 • chromová ocel, nízkolegovaná
 • pro výrobu se používá chrom + další prvky hlavně Si, Mn

Použití: ozubená kola, hřídele, čepy

Oceli třídy 15

 • molybdenová ocel, nízkolegovaná

Oceli třídy 16

 • niklová ocel, nízko a středně legovaná
 • používají se kombinace legovacích prvků: Ni+Cr, Ni+V, Ni+V+W

Oceli třídy 17

 • Žáruvzdorné, žárupevné a korozivzdorné oceli jako např: nerez (chirurgické nástroje, tanky a potrubí pro potravinářský a chemický průmysl)
 • středně a vysoce legované

Oceli třídy 19

Nástrojové oceli – dělení HSS (high speed steel)

 • uhlíkové – předepsaný obsah legovacích prvků: C,P,S,Si,Mn
  • 19 0XX, 19 1XX a 19 2XX
 • slitinové – nízko, středně a vysoce legované, legovací prvky: Cr, V, W, Mo, …
  • 19 3XX-báze Mn, 19 4XX- báze Cr, 19 5XX, báze Cr-Mn, 19 6XX báze Ni, 19 7XX báze W
 • rychlořezné – zkratka RO
  • 19 8XX rychlořezná n. o., báze W-Mo-Co
 • určené pro lití – 19 9XX, vysoce legované W

Poznámka

Samostatnou kapitolu nástrojových ocelí tvoří oceli rychlořezné. Jejich použití bylo a doposud je určeno pro výrobu vysoce namáhaných řezných nástrojů určených pro obrábění kovových součástek v tepelně nezpevněném stavu. Rychlořezné oceli jsou používány pro výrobu pilových listů a kotoučů, soustružnických nožůfréz apod. Značení ocelí začíná na č. 19 800. Známé jsou např. soustružnické nože, pro jejichž výrobu byla použita ocel jakosti 19 810 (označení POLDI „RADECO“). Kladenská Poldovka měla svůj vlastní slovní způsob označování např. již uvedené RADECO, RAPID, DMo5 atd. a toto značení je v praxi používáno doposud.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Třídy oceli". https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99%C3%ADdy_oceli Stránka byla naposledy editována 5. 11. 2018 v 11:19. Kopie na oneindustry dne: 18. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).