Temperace

Temperace (dlouhodobé teplotní žíhání) je tepelné zpracování bílé litiny, při kterém dochází k rozkladu cementitu v ledeburitu na ferit a temperovaný grafit. Temperovaný grafit má tvar vloček. Podle podmínek žíhání se získá temperovaná litina s černým nebo bílým lomem. Při žíhání v oduhličeném prostředí vzniká litina s bílým lomem, při žíhání v neoduhličeném prostředí získáme litinu s černým lomem.

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Temperace". https://cs.wikipedia.org/wiki/Temperace Stránka byla naposledy editována 16. 1. 2018 v 13:58. Kopie na oneindustry dne: 18. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).