Technologie

Technologie (řecky τεχνολογια < τεχνη „dovednost“ + λογος „slovo, nauka, znalost“ + přípona ια) je odvětví techniky, které se zabývá tvorbou, zaváděním a zdokonalováním výrobních postupů, často zejména chemických.

Pojem technologie se nověji používá (zpravidla v množ. čísle) i ve významu oboru (průmyslu) technika, nejnovější technika, resp. elektronika (výsledek výroby – přístroje, stroje, zařízení), případně včetně nanotechnologie pod vlivem anglického slova technology.

Inzerce

Výraz technologie dále může znamenat:

 • souhrn výrobních, služebních prostředků nebo prostředků opravy daného podniku,
 • veškeré použité prostředky pro danou práci, týkající se výroby, opravy nebo služby,
 • souhrn dokumentů, nazývaných výrobní tajemství nebo know-how, patřících danému podniku, mezi něž patří prospekty, technické výkresy nebo technická dokumentace, plány, schéma, výrobní postupy a podobně,
 • oddělení technické přípravy výroby ve výrobním podniku. Konstruktér nakreslí technický výkres a připraví kusovník materiálu, ze kterého se má vyrábět. Technolog (pracovník oddělení technologie) určí, na kterých strojích, jakým nářadím a za kolik peněz se bude vyrábět.

Výuka

Technologie příslušného odvětví je běžně vyučovaným předmětem na středních i vysokých školách.

Příklady existujících technologií

 • zpracování železné rudy
 • zpracování ropy
 • zpracování kaučuku
 • výroba oceli a jiných slitin železa
 • výroba a zpracování kovů
 • výroba a zpracování neželezných kovů
 • výroba a zpracování plastů
 • výroba a zpracování skla
 • těžba a zpracování dřeva
 • zpracování, balení a skladování potravin
 • stavební technologie
 • informační a komunikační technologie
 • elektrotechnologie
 • dopravní technologie

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Technologie" https://cs.wikipedia.org/wiki/Technologie Stránka byla naposledy editována 8. 1. 2019 v 11:24. Kopie na oneindustry dne: 4.4. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není)