Tažení

Tažení může být: technika – jako technologická operace

  • Tažení (hutnictví) – konečný postup při výrobě přesných tyčí a drátů
  • Tažení (lisování) – lisování výlisků z plechu s hlubokým profilem (hluboké tažení)

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Tažení" https://cs.wikipedia.org/wiki/Ta%C5%BEen%C3%AD Stránka byla naposledy editována 10. 11. 2017 v 23:39. Kopie na oneindustry dne: 10. 4. 2019 Námi provedené změny jsou v textu označeny modře (v tomto textu konkrétně nic není)