Superfinišování

Superfinišování je dokončovací technologie, jež má za cíl zajistit nejpřesnější jakost povrchu strojní součásti. Zpravidla pro dokončování vnějších válcových ploch. K superfinišování se používá superfinišovací hlava.

Superfinišovací hlava s brusným kamenem a pracovní kapalinou (petrolej + olej) se přitlačuje na obrobek upnutý mezi hroty a rotující s povrchovou rychlostí asi 40 m/min. Superfinišovací hlava se vodorovně posouvá po délce obrobku (mikropohyb) a přitom kmitá vysokou frekvencí. Zrna brusiva vykonávají vzhledem k obrobku nepravidelný pohyb, tím se dosáhne překrytí předcházejících brusných stop, a tak se povrch vyhladí.

Použití

Konce hřídelů a čepy pro kluzná uložení (není nutné zaběhávání), valivé prvky ložisek, hydraulická zařízení apod. Na superfinišování se dávají nulové přídavky na obrábění. Obrobek vykonává rotační pohyb. Mezi nástroj a obrobek je přiváděna kapalina, která odplavuje třísky a na konci superfinišování vytvoří souvislý povlak.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Superfinišování" https://cs.wikipedia.org/wiki/Superfini%C5%A1ov%C3%A1n%C3%AD Stránka byla naposledy editována 22. 4. 2017 v 21:22. Kopie na oneindustry dne: 09. 04. 2019 Námi provedené změny jsou v textu označeny modře (v tomto textu konkrétně nic není)