Substraktivní výrobní proces

Jako substraktivní výrobu označujeme způsob zpracování materiálu tak, že výsledný výrobek vznikne jeho postupným ubíráním. Takto lze zpracovávat většinu známých materiálů – kov, dřevo, plasty. Substraktivní charakter mají všechna třísková obrábění – řezání, frézovánívrtáníbroušení, atd.

Opakem je aditivní výrobní proces, při němž je naopak materiál postupně přidáván

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Substraktivní výrobní proces". https://cs.wikipedia.org/wiki/Substraktivn%C3%AD_v%C3%BDrobn%C3%AD_proces. Stránka byla naposledy editována 13. 5. 2018 v 08:05. Kopie na oneindustry dne: 13. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).