Strojírenství

Strojírenství je technický obor, který je postaven na základech fyziky a nauky o materiálech. Strojírenství se zabývá návrhem, výrobou a údržbou strojůzařízení. Je to jedna z nejstarších a nejobsáhlejších technických disciplín.

Strojírenství zahrnuje poznatky z mechaniky, kinematiky, dynamiky, hydromechaniky, termomechaniky a nauky o materiálech. Strojní inženýři používají znalosti z těchto oborů spolu s nástroji, jako jsou CADrapid prototyping a správa životního cyklu výrobku ke konstrukci turbín, jaderných reaktorů, motorových vozidel, letadel, lodí a mnoha dalších strojů a zařízení.

Inzerce

Strojírenství se nejrychleji rozvíjelo v průběhu průmyslové revoluce, nicméně jeho počátky lze vysledovat již ve starověku. V tomto oboru dochází k neustálému vývoji, strojní inženýři se dnes pohybují v oblastech jako biomechanika, mechatronikananotechnologie a kompozity.

Moderní nástroje

Řada strojírenských firem, zejména těch, které působí v průmyslově vyspělých zemích, používá k návrhu a výrobě svých výrobků moderní nástroje, jako jsou CAECAD, MKP, CAM, CNC.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Strojírenství". https://cs.wikipedia.org/wiki/Stroj%C3%ADrenstv%C3%AD. Stránka byla naposledy editována 9. 12. 2018 v 18:00. Kopie na oneindustry dne: 12. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).