Šroubový spoj

Šroubový spoj je jeden ze základních a univerzálních konstrukčních prvků, které se používají pro spojování konstrukcí, jejich částí a dílů. Většinou se skládá ze šroubu resp. svorníku a matice, případně jedné nebo dvou podložek. Šroubové spoje se provádějí jako přesné nebo hrubé, třecí předpjaté nebo injektované. Nepřeberné množství variant šroubových spojů závisí na požadavku kladeném na spoje, na spojovaných částech a dalších kritériích.

Bolted joint.svg
Šroub s maticí a podložkou Šroub se závitem ve spojovaných částech Svorník zašroubovaný ke spojované části s maticí a podložkou

 

Rozdělení podle tří kritérií

 • podle rozebíratelnosti – rozebíratelné a nerozebíratelné
 • působení spoje – tvarový styk, silový styk, materiálový styk
 • podle styku – bezprostřední a zprostředkovaný

Základní druhy

 • spojení průchozím šroubem
 • spojení závrtným šroubem
 • spojení lícovaným šroubem
 • spojení šroubem a maticí

Rozdělení podle způsobu zatížení a namáhání

1. zatížené silou v ose šroubu

 • Šroubové spoje bez předpětí
  • šrouby utahované v nezatíženém stavu
  • šrouby utahované v zatíženém stavu
 • Šroubové spoje s předpětím
  • šrouby klidně zatížené
  • šrouby míjivě a střídavě zatížené

2. zatížené silou kolmou k ose šroubu

 • Silové spoje
 • Tvarové spoje

Použití šroubů

Spojovací šrouby pro rozebíratelné spoje, napínače pro napínání lan a táhel, uzavírací šrouby(zátky), stavěcí šrouby k seřízení vůle mezi součástmi, pohybové šrouby pro přeměnu otáčivého pohybu na pohyb přímočarý.

Součásti

 • šroub
 • matice, pokud není šroub šroubován do závitu přímo ve spojovaném kuse
 • podložka, obvykle alespoň pod prvkem, který se utahuje; plochá nebo pojistná (pružná, s jazýčkem a pod.)

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Šroubový spoj". https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0roubov%C3%BD_spoj Stránka byla naposledy editována 15. 1. 2019 v 18:51. Kopie na oneindustry dne: 19. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).