Spojka - seznam druhů spojek

V tomto článku jsou představeny konstrukce 39 druhů spojek rozdělených do 8 základních kategorií. Doplňuje článek o spojce. K některým spojkám je dodán bližší popis.

Pevné spojky

Slouží k pevnému spojení dvou souosých hřídelí bez žádných přídavných vlastností. Kroutící moment se přenáší tvarovým nebo silovým stykem.

Přírubová pevná kovaná je pevnou součástí hřídele. Používá se pro velké hřídele a velký kroutící moment (propelerové hřídele lodních pohonů, turbogenerátory). Pevná korýtková – používá se tam, kde není možno při montáži hřídele odsunout.
Pevná trubková redukční – vyžaduje nutnost odsunutí hřídelí při montáži. Pevná kotoučová patří mezi nejpoužívanější.
Přírubová pevná svařovaná Přírubová nalisovaná

 

Pružné spojky

Umožňují tlumení rázů a vibrací.

Pružné hřídele jsou vytvořeny protisměrným vinutím pružinového drátu. Pružná spojka s vinutými pružinami
Spojka s hadovitou pružinou (BIBI) Pružná kolíková spojka

 

Vyrovnávací spojky

Vyrovnávají nesouosost obou hřídelí nebo jejich vzájemný pohyb.

Ozubová spojka umožňuje axiální pohyb. Kolíková vyrovnávací
Vlnovcová pružná spojka Oldhamova vyrovnávací spojka
Trubková vyrovnávací kolíková unášecí spojka
Kardanův kloub, způsobuje nepravidelný chod, proto se používají ve dvojici (odstraňuje cukání). Úhlová axiální spojka
Dvojitý kardanův kloub

 

Výsuvné spojky

Umožňují rozpojení hřídelí za klidu.

Výsuvná zubová spojka s radiálními zuby (s evolventním drážkováním) Výsuvná zubová spojka s čelními zuby

 

Třecí spojky

Umožňují plynulý rozběh hnaného hřídele i rozpojení za provozu.

Třecí lamelová spojka Třecí spojka kuželová
Třecí spojka vícelamelová

 

Rozběhové spojky

Umožňují automatický plynulý rozběh hnaného hřídele. Používají jako zdroj přítlačné síly buď pružinu nebo odstředivou sílu.

Rozběhová závažová spojka má pomocí pákového převodu zvýšenou přitlačovací sílu Rozběhová odstředivá segmentová
Rozběhová odstředivá čelisťová Kapalinová rozběhová spojka
Rozběhová třecí spojka

 

Pojistné (bezpečnostní) spojky

Omezuje přenášený kroutící moment. Buď se při překročení otáček zničí (je vybavena střižným kolíkem – tzv. destruktivní spojka) anebo se nezničí, ale nějakým jiným způsobem začne brzdit otáčení (nedestruktivní).

Zubová pojistná spojka obousměrná Střižná spojka
Kuličková pojistná

 

Jednosměrné spojky

Přenáší kroutící moment pouze jedním směrem – tzv. volnoběžky

Schwarzova třecí spojka využívá opaskové (vláknové) tření Zubová jednosměrná spojka
Válečková volnoběžka Rohatková volnoběžka

 

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Seznam druhů spojek". https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_druh%C5%AF_spojek Stránka byla naposledy editována 18. 12. 2018 v 13:33. Kopie na oneindustry dne: 19. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).