Soustružení

Soustružení je třískové obrábění vnitřních nebo vnějších rotačních ploch, při kterém obrobek koná hlavní rotační pohyb a nástroj, jímž je obvykle soustružnický nůž, pohyb vedlejší (posuv).

Princip

Hlavním řezným pohybem při soustružení je rotace obrobku kolem své osy s obvodovou rychlostí  [m/min], kde D je průměr obrobku a n počet otáček za minutu. Pro nástroje ze slinutých karbidů a ocelový obrobek se používá rychlost okolo 200 m/min . Vedlejšími pohyby jsou posuvy, které vykonává nástroj. ‚Podélný posuv posouvá nástroj ve směru osy otáčení obrobku, jeho rychlost se udává v milimetrech na otáčku a označuje . Výsledná trajektorie břitu vůči obrobku je šroubovice. Příčný posuv se děje kolmo k ose otáčení obrobku, takže břit nástroje se pohybuje vůči obrobku po Archimédově spirále.

Inzerce

Soustružením je možno obrábět vnější i vnitřní válcové plochy, provádět zarovnání čel, zápichy (vnitřní nebo vnější), upichování, řezání závitů. Kuželové plochy se obrábějí vyosením koníka, nastavením vedlejšího suportu, nebo kopírováním podle pravítka. Při soustružení lze dosáhnout přesností IT 5, Ra=0,2. Soustružnické nože mají velmi rozmanité tvary nebo profily a podle uspořádání břitu se dělí na tangenciální a kotoučové.

Podélné soustružení Čelní soustružení Zapichování

 

Řezná geometrie při soustružení

Základní pojmy

 • povrch, který se bude obrábět, je obráběná plocha
 • povrch vzniklý obráběním je obrobená plocha
 • výška odebírané plochy je obráběná výška
 • řezný nástroj je nástroj, kterým se obrábí (řezný klín)
 • odebíraný materiál je tříska, je to znehodnocený materiál (odpad)
 • hlavní řezný pohyb je ve směru obrábění 
 • rychlost posuvu je , posuv je vedlejší řezný pohyb

Upínání

Obrobek musí být upnut na vřeteno, které mu dodává otáčivý pohyb. Upíná se buďto mezi hroty, kdy se otáčivý pohyb přenáší na obrobek unášecí deskou a unášečem („srdíčko“); upínání je velmi přesné, obrobek musí být opatřen středicími důlky. Menší obrobky se upínají do soustružnické hlavy (sklíčidlo) nebo na upínací desku, nasazené (našroubované) na vřeteno. Hlavy (sklíčidla) mohou být tří- i čtyřčelisťové a automaticky zajišťují vystředění obrobku. Čelisti upínací desky se pohybují nezávisle na sobě a dovolují tak upnout obrobek, který nemá válcový tvar. Upínací pohyb může být ruční, pneumatický nebo hydraulický. Obrobek lze upnout za vnitřní nebo vnější plochu. Delší obrobky je vhodné na opačném konci podepřít hrotem, zasazeným do pinoly koníku. K tomu je třeba vyvrtat na čele obrobku středicí důlek. Tyto důlky jsou standardizovány a doporučeny Českou státní normou.

Pro malé průměry a dlouhé materiály například ve šroubárenském průmyslu se k upínání používají kleštiny. Vřeteno soustruhu je obvykle provrtané a soustružnické hlavy mívají uprostřed otvor, takže lze obrábět i dlouhou tyč, která je vedena středem hlavy a vřetenem. Toto uspořádání je typické pro soustružnické automaty. Delší nebo tenký obrobek (zhruba o délce větší než šestinásobek průměru) je třeba podepřít lunetou, aby nekmital a neprohýbal se tlakem řezného nástroje. Luneta také dovoluje například vrtání obrobku, kdy není možné obrobek opřít hrotem v koníku.

Vrtání na soustruzích

Při vrtání se používá klasický spirálový vrták, který je pevně upnut v kuželové díře v pinole koníku. Díry vyvrtané vrtákem je možno dále opracovávat výhrubníky a výstružníky (strojními i ručními). Pro rozšíření a dokončení předvrtaného otvoru se používají vnitřní nože nebo vyvrtávací tyče. Hluboké díry (kde L/d > 15) se vrtají pomocí dělových vrtáků.

Velikost soustruhu

Velikost soustruhu se udává buď velikostí točného průměru nebo výškou hrotů nad ložem a největší délkou mezi hroty.

Druhy soustruhů

Podrobnější informace naleznete v článku Soustruh.
 • Hrotový soustruh je klasický a univerzální typ soustruhu, který ovládá obsluha a obrobek se otáčí kolem vodorovné osy. Hrotový soustruh má vodorovné lože, vřeteník s převodovou skříní, suport či saně s nožovou hlavou a koník s posuvnou pinolou. Vyrábí se v širokém rozmezí velikostí:
  • hodinářský soustruh má vzdálenost mezi hroty kolem 250 mm, nemá automatické posuvy a bývá umístěn na stole
  • mechanický soustruh má vzdálenost mezi hroty více jak 500 mm a bývá vybaven automatickým podélným posuvem a zařízením na řezání závitů
  • dílenský univerzální soustruh může mít vzdálenost mezi hroty až několik metrů, mívá automatický posuv podélný i příčný a zařízení na řezání závitů
 • NC soustruh je běžný soustruh ovládaný číslicovou řídící jednotkou nebo počítačem (CNC). Tato mechanizace umožňuje standardizovat výrobní proces, předejít lidským chybám, vytvářet složitější povrchy a především umožňuje efektivní sériovou výrobu.
 • Revolverový soustruh (revolver) se používá v hromadné výrobě menších součástek. Místo koníka má otočnou hlavici, do níž lze upnout několik různých nástrojů, takže umožňuje dělat řadu operací na jedno upnutí. Bývá většinou vybaven číslicovým řízením a dalšími automatizačními prvky.
 • Karusel je zvláštní typ soustruhu pro obrobky velkých průměrů, které se upínají na vodorovný stůl a otáčejí kolem svislé osy. V ČR je karusel s maximálním průměrem obrobku okolo 18 m.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Soustružení". https://cs.wikipedia.org/wiki/Soustru%C5%BEen%C3%AD Stránka byla naposledy editována 5. 6. 2018 v 15:32. Kopie na oneindustry dne: 27. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).