Soudečkové ložisko

Soudečkové ložisko je druh valivého ložiska, mající dvě řady symetrických valivých těles soudkovitého tvaru a společnou kulovou oběžnou dráhu na vnějším kroužku. Dvě oběžné dráhy na vnitřním kroužku svírají určitý úhel s osou ložiska. Střed oběžné kulové oběžné dráhy vnějšího kroužku se nachází v ose ložiska. Soudkovitý tvar valivých těles umožňuje nesouosost vnějšího a vnitřního kroužku.

Soudečkové ložisko v řezu

 

Soudečková ložiska jsou naklápěcí podobně jako kuličková ložiska. Mají vysokou účinnost a dokáží přenášet velké radikální a axiální zatížení v obou směrech. Samotřecí soudečky mají nízké tření a díky tomu neprodukují velké teplo. Ložiska jsou nejčastěji vybavena pevnými klecemi okénkového nebo hřebenového typu.

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Soudečkové ložisko". https://cs.wikipedia.org/wiki/Soude%C4%8Dkov%C3%A9_lo%C5%BEisko. Stránka byla naposledy editována 8. 3. 2019 v 05:11 Kopie na oneindustry dne: 14. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).