Součástka

Součástka, taktéž součást, je předmět vyrobený podle požadavků na účel a funkci mechanismu, přístroje, stroje nebo zařízení.

Součástka slouží ke konstrukci složitějších zařízení, přístrojů, strojů. Součástka sama může být konstrukčním celkem jiných součástek (ložisko).

Normování

Součástky, jejichž účel, funkce, vlastnosti, tvar a jiné jsou shodné pro více aplikací, jsou obvykle normalizovány s odstupňovanými charakteristickými vlastnostmi (rozměr, tvrdost, barevné spektrum, vodivost aj.); vyrábějí se hromadně a při konstruování a výrobě jsou definovány normou.

Typy

Z praktického hlediska je možno se se součástkami setkat v oblasti:

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Součástka". https://cs.wikipedia.org/wiki/Sou%C4%8D%C3%A1stka. Stránka byla naposledy editována 18. 9. 2016 v 12:15. Kopie na oneindustry dne: 14. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).