Šneková převodovka

Šnekové převodovky (šnekové soukolí) patří mezi nejpoužívanější reduktory, protože jde o efektivní řešení úhlového převodu za velmi přijatelnou cenu. Šnekové převodovky lze různě kombinovat s jinými typy převodovek, čímž lze dosáhnout vysokého převodového poměru při malých zástavbových rozměrech. Šnekové převodovky je možné modifikovat jak z pohledu připojení pro asynchronní motory, krokové motory či servomotory, tak z pohledu olejové náplně.

Dlouhá životnost, nízká hlučnost a vyšší účinnost šnekového soukolí závisí především na použitých materiálech, správné technologii výroby ozubení, na přesném a tuhém uložení šneku a šnekovnice a také na vhodném mazivu.

Inzerce

Aplikace

Mezi typické aplikace šnekových převodovek patří především dopravníky všech typů, jednoúčelové stroje, stavební technika, míchací technika a dopravní technika.

Technologie

Šnekové soukolí slouží k vytvoření kinematické a silové vazby mezi dvěma mimoběžnými hřídeli v místě nejkratší příčky. Úhel mimoběžných os bývá nejčastěji 90°.

Je zvláštním případem pravoúhlých šroubových soukolí, kde počet zubů pastorku klesl na minimum, tj. z1 = 1, 2, 3 … 9. Roztečný průměr pastorku se tím změní tak, že zuby vytvoří souvislý závit.

Výhody a nevýhody

Výhody šnekových soukolí
  • Velký převodový poměr i = 5 až 100 a v některých případech i více. K dosažení takového převodu jiným typem soukolí by bylo zapotřebí např. dvou až tří stupňů čelního a kuželového soukolí.
  • Nízká hmotnost
  • Velká zatížitelnost
  • Tichý a plynulý chod po celou dobu provozu
  • Samosvornost
Nevýhody šnekových soukolí
  • Nízká účinnost – prakticky se pohybuje v rozsahu n = 45 až 60 % (lze vyrobit i speciální šnekové převodovky s účinností až 90 procent)
  • Při nízké účinnosti šnekového soukolí vzniká teplo, které je nutné odvádět mazivem a v některých případech i nucenou cirkulací oleje

Související články

 

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Šneková převodovka". https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0nekov%C3%A1_p%C5%99evodovka Stránka byla naposledy editována 4. 12. 2018 v 19:32. Kopie na oneindustry dne: 18. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).