Skladník

Skladník nebo také operátor skladování a skladový manipulant je pracovník ve skladovém hospodářství. K činnostem skladníka patří především logistické operace s produkty reálného charakteru. Skladník zpravidla pracuje ve skladu a skladových prostorech.

Vzdělání

V České republice existuje učební obor Operátor skladování (66-53-H/01), který vzdělává kvalifikované pracovníky do skladů. Učni během studia mohou získat i osvědčení o způsobilosti k obsluze minimálně jednoho manipulačního prostředku (například kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků, jeřábnický kurz, vazačský kurz aj.). Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a absolvent získá výuční list.

Pracovní činnosti

  • výdej a příjem materiálu na sklad
  • naskladnění, vyskladňování a evidenci materiálu
  • manipulace s materiálem
  • balení a příprava zboží k expedici (vychystávání)
  • vedení skladové evidence a administrativy
  • řízení vysokozdvižného vozíku

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Skladník". https://cs.wikipedia.org/wiki/Skladn%C3%ADk. Stránka byla naposledy editována 11. 5. 2018 v 11:53. Kopie na oneindustry dne: 28. 5. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).