Sklad

Sklad je prostor určený pro skladování nějakého materiálu (surovin, výrobků, zboží, domácích či kancelářských potřeb, jednotlivých technických součástí apod.), ve smyslu jejich trvalého uchovávání v nezměněném stavu. Sklady jako takové jsou součástí převážné většiny průmyslových, obchodních, zemědělských a jiných komerčních organizací a zde mohou mít mnoho různých účelů, velikostí i provedení, od malých místností uvnitř kancelářských budov, přes zastřešené přístřešky na dvoře závodu až po velké zastřešené skladovací areály umístěné poblíž velkých obchodních (velkoobchodních i maloobchodních) center, u dopravních překladišť (přístavy, nákladová nádraží, cargo terminály na letištích) či ve velkých výrobních podnicích.

Sklady v průmyslu

Velké výrobní podniky musí být vybaveny většími či menšími jak sklady pro uskladnění vstupních surovin a technických dílů, tak sklady pro uskladnění svých finálních výrobků. Skladování jako takové je ale z ekonomického hlediska neefektivní činnost, neboť akumuluje (umrtvuje) lidskou práci a finanční zdroje do skladovacích prostor, které nic neprodukují, neboť výrobky a materiály zde uskladněné nijak neslouží svému původnímu účelu. V současných moderních ekonomikách existuje tudíž cílená snaha omezit jakékoliv skladování surovin, materiálů, výrobků apod. na nezbytně nutné minimum, v ideálním případě neskladovat vůbec nic – což ale v praxi není možné.

Sklady v obchodu

Sklady tvoří nezbytnou infrastrukturu zejména v mezinárodním obchodu a při velkoobchodní činnosti, svoje sklady mají ale i malé maloobchodní prodejní jednotky. Speciální skladování netrvanlivých potravin může být úzce spojeno například s jejich zamražením respektive zmrazováním a dalšími metodami speciální konzervace a obchodní adjustáže.

Manipulační technika

Velké skladovací areály musí být vybaveny příslušnou skladovací a manipulační technikou a to jak uvnitř skladu tak při naskladňování zboží (příjmu zboží ke skladování) tak při jeho vyskladňování (výdeji zboží). Pro tyto účely bývají sklady vybaveny nakládkovými a vykládkovými rampami, jenž usnadňují a urychlují vykládku i nakládku zboží na nákladní automobily, popřípadě železniční nákladní vagóny. Pro nakládání, respektive vykládání zboží se používají vysokozdvižné vozíky.

Speciální sklady

Speciální sklady se používají zejména v chemickém průmyslu při skladování výbušných, snadno hořlavých či zdraví člověka ohrožujících materiálů, při skladování výbušnin, trhavin a vojenské munice, dále též při skladování radioaktivních materiálů apod. Pro skladování podobných látek a předmětů platí zvláštní právní normy, předpisy a nařízení, kterými je povinen se provozovatel příslušného skladu řídit.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Sklad". https://cs.wikipedia.org/wiki/Sklad. Stránka byla naposledy editována 24. 1. 2019 v 08:49. Kopie na oneindustry dne: 20. 5. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).