Ševingování

Ševingování je dokončovací operace při výrobě ozubených kol. Zlepšuje jakost ozubeného povrchu a odchylky geometrického tvaru zubů. Používá se u nekalených kol. Nástrojem je ševingovací kolo, které má tvar přesného ozubeného kola daného modulu. Zuby mají na bocích břity v podobě drážek pro odebírání a odvod třísky. Ševingovací kolo je v záběru s obráběným ozubeným kolem a zároveň jsou obě kola zatížena radiální silou i silou axiální. Tím dojde k velmi jemnému obrobení boků zubů. Přídavek pro obrábění je maximálně 0.15mm. Do místa záběru ozubených kol je přiváděna řezná kapalina.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Ševingování". https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0evingov%C3%A1n%C3%AD Stránka byla naposledy editována 19. 12. 2017 v 09:11. Kopie na oneindustry dne: 1.7. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).