Senzor

Senzor (z anglického sensor, tentýž význam mají nepřejaté výrazy čidlo nebo snímač) je obecně zdroj informací pro nějaký řídící systém (například mozek), v užším slova smyslu technické zařízení (součástka), které měří určitou fyzikální nebo technickou veličinu a převádí ji na signál, který lze dálkově přenášet a dále zpracovat v měřicích a řídících systémech. Nejčastěji jde o elektrický signál (časový průběh napětí nebo proudu); pokud měřená veličina není elektrická, hovoříme o elektrickém měření neelektrické veličiny.

Typy senzorů

Senzory můžeme dělit podle:

Inzerce

 • měřené veličiny,
 • média sloužícího k přenosu signálu (elektrické, hydraulické, pneumatické a jiné senzory),
 • fyzikálního principu (způsobu převodu hodnoty měřené veličiny na hodnotu signálu),
 • druhu styku s prostředím (dotykové či distanční, bezdotykové senzory),
 • podle stupně integrace.

Dalšími parametry sloužícími k popisu senzorů jsou citlivost, práh citlivosti, dynamický rozsah, reprodukovatelnost (podle odchylky na naměřených hodnotách jedné veličiny) a chyby senzoru (aditivní, multiplikativní).

Příklady

 • Snímač průtoku
 • Snímač síly
 • Snímač teploty
 • Pneumatický vysílač výšky hladiny
 • Indukční snímače
  • Tlumivkové snímače polohy
  • Transformátorové snímače polohy
 • Tenzometr

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Senzor". https://cs.wikipedia.org/wiki/Senzot. Stránka byla naposledy editována 18. 9. 2018 v 18:46. Kopie na oneindustry dne: 30. 5. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).