Přístroj

Přístroj je technické zařízení sloužící k určitému účelu. Na rozdíl od stroje není jeho hlavním účelem přeměna jedné formy energie na jinou formu nebo vykonávání práce, ale je v něm využíván chemický nebo fyzikální (mechanický, elektrický) děj (proces) nebo tyto děje a vlastnosti využívá pro svoji funkci. Přístroj, který je obvykle konstruován (sestaven) z několika součástí, se liší i od nástroje, který mívá obvykle velmi jednoduchou konstrukci, a v němž většinou žádné děje neprobíhají.

Toto vymezení nemá přesné hranice, neboť některé složité přístroje mohou mít charakter stroje a v některých složitějších nástrojích může docházet k fyzikálním či chemickým dějům. V hovorové mluvě dost často termíny stroj, nástroj a přístroj splývají a vždy záleží na jazykovém kontextu příslušného sdělení.

Inzerce

Jak název napovídá, původně se pojem přístroj používal pro označování pomocných zařízení, která tvořila součást většího stroje. V současnosti je tento pojem používán v mnohem širším významu. Například se jako přístroje někdy označují i elektrické spotřebiče (televizní přístroj) nebo jiná zařízení (fotografický přístroj). Pojem přístroj v těchto případech ukazuje především na složitost zařízení.

Přístroje mohou být například

 • elektrické (např. spínač, relé, stykač, pojistka, jistič, proudový chránič, napěťový chránič, elektromagnet, odpojovač, přepojovač, úsečník, odpínač, svodič přepětí, regulátor apod.)
 • regulační (např. regulátor otáček či záchodový splachovač)
 • měřicí
  • elektrické (např. voltmetr, ampérmetr, elektroměr, elektroskop, osciloskop, oscilograf, ohmmetr, kmitoměr, Q-metr, měřič dielektrik, měřič izolace, měřič maxima,  fázoměr, měřič úrovně, měřič útlumu, měřič vektorů,  měřič výstupního výkonu apod.);
  • meteorologické (např. teploměr, vlhkoměr, barometr apod.)
  • fyzikálně-strojní (např. rychloměr,  otáčkoměr,  tlakoměr, gyroskop, mikrometr apod.)
  • geofyzikální (např. kompas či sextant)
  • fyzikální (např. hodinky, chronometr)
 • optické (např. dalekohled, zrcadlo, mikroskop, zpětný projektor)
 • matematické (např. logaritmické pravítko, kuličkové počitadlo apod.)
 • telekomunikační (např. telegrafní klíč)
 • stavební (např. vodováha, olovnice, tenzometr, skládací metr)
 • geodetické (např. teodolit)
 • zdravotnické (např. sonograf, rentgen, spirometr, glukometr)
 • chemické (např. hustoměr, destilační kolona,pyknometr)
 • letecké (např. autopilot, umělý horizont, variometr)
 • lodní (např. hloubkoměr)
 • vojenské (např. radar)

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Přístroj". https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADstroj Stránka byla naposledy editována 16. 9. 2018 v 15:06. Kopie na oneindustry dne: 8.7. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).