Přípravek

Jako přípravek (v hantýrce z němčiny forychtung; odpovídá lidovému udělátko a podobným výrazům) se ve strojnické technologii (jak ve výrobě, tak i v opravárenství) označuje druh nářadí, často jednoúčelového, usnadňující montáž nebo demontáž, manipulaci s výrobkem nebo vymezující správné rozměry výrobku (např. proto, aby jej při opakované výrobě nebylo nutno znovu rozměřovat).

Časté způsoby použití jsou například:

 • montážní přípravky slouží k přesnému vzájemnému umístění, případně i dočasnému upevnění dvou součástek, například při lepenísvařování, svrtávání atd. / demontážní přípravek (např. stahovák ložisek v autoopravárenství),
 • upínací přípraveky k upnutí obrobku složitějšího tvaru v obráběcím stroji, k bezpečnému odvodu reakcí sil působících při obrábění, Slouží k přesnému a opakovatelnému upínání součástí při obrábění. Užívají se hlavně při upínání polotovarů složitých a nepravidelných tvarů.
 • svařovací přípravek, do něhož se v jednoznačně dané vzájemné poloze upnou díly určené ke svaření a následně se svaří,
 • šablona slouží k přesnému vedení nástroje, například při vrtání, vrtací přípravek (šablona, podle níž se vrtají díry bez opakovaného rozměřování),
 • manipulační a skladovací přípravky pro bezpečnou manipulaci s výrobky složitějšího tvaru, případně jejich ukládání,
 • děrovací,
 • lisovací,
 • soustružnický (především před zavedením numericky řízených (CNC) strojů do výroby),
 • ohýbací,
 • měřící (usnadňující měření jiným měřidlem),
 • měrka (přípravek sám slouží jako měřidlo)

Pořízení přípravku představuje většinou větší náklad, proto se přípravky uplatňují především v opakované výrobě; potom bývají v drtivé většině jednoúčelové. I pro výrobu malého počtu výrobků se přípravek pořizuje, pokud bez něj nelze dosáhnout požadované kvality, s výrobkem nelze bez něj bezpečně manipulovat apod.; pak se případně uplatní univerzálnější, stavitelné přípravky.

Konstruktér nářadí a přípravků je specializovaná profese ve strojírenském závodě. Konstrukce nářadí a přípravků je ve větších závodech organizačně začleněna do technologického oddělení. Výrobě přípravků (především složitějších nebo lisovacích) se věnují i nástrojárny, u kterých se může jednat i o hlavní činnost.

Technologie[w1]

Nástrojařské výrobky jsou obvykle velmi nákladné, složité a s velkými nároky na přesnost. Pro větší trvanlivost se vyrábějí z oceli a následně kalí. Vyráběly se nejprve ručně, řezáním, vrtáním, pilováním atd., později s použitím univerzálních obráběcích strojů. Pro nástrojařskou výrobu je to zejména frézka, hoblovka a obrážečka, rovinná i nástrojová bruska, souřadnicová vrtačkapásová pila na kov, pilovačka a hrotový soustruh.

Tradiční postupy třískového obrábění však dnes vytlačuje elektrojiskrové obrábění. Formy se vyrábějí hloubením do kalených desek, ohybové nástroje elektrojiskrovým vyřezáváním atd. Protože jde o počítačem řízené (CNC) stroje, pracuje dnes nástrojař často s počítačem.

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Přípravek (strojnictví)". https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADpravek_(strojnictv%C3%AD). Stránka byla naposledy editována 14. 2. 2015 v 11:23. Kopie na oneindustry dne: 12. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře. Přidáno z hesla "Nástrojář"). [w1] -Wikipedie - Heslo: "Nástrojař". https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1stroja%C5%99. Stránka byla naposledy editována 5. 10. 2017 v 14:42.