Povrchová úprava

Povrchová úprava je speciální ošetření povrchu materiálu nebo dílu buď opracováním, zpracováním nebo nanesením vrstvy materiálu. Používá se především pro lepší odolnost proti korozi, otěru, zvýšené teplotě apod., nebo pro zlepšení vlastností povrchu (mechanických, chemických, estetických, třecích atd.).

Příklady

Opracování

Spočívá v odebrání části materiálu z povrchu součástky.

Zpracování

Spočívá v úpravě povrchu teplem nebo chemikáliemi.

Nanesení povrchové vrstvy

Podle materiálu

kovové (pokovování, galvanické pokovování)

 • zinkování (pozinkování)
 • chromování
 • cínování
 • niklování
 • stříbření
 • poměďování (používá se spíše výjimečně jako podklad pro následující povrchovou úpravu)
 • pozlacování (používá se především u kontaktů kde je třeba zajistit korozní odolnost a dobrou vodivost)
 • kadmiování (nepoužívá se)

nekovové

 • barvení
 • lakování
 • pokrytí povrchu teflonem

Podle technologie

 • Fyzikální depozice z plynné fáze
 • Chemická depozice z plynné fáze
 • žárové stříkání
 • navařování
 • máčení v tavenině
 • máčení v roztoku
 • řízená oxidace

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Povrchová úprava". https://cs.wikipedia.org/wiki/Povrchov%C3%A1_%C3%BAprava Stránka byla naposledy editována 15. 5. 2018 v 20:51. Kopie na oneindustry dne: 19. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).