Polypropylen

Polypropylen (PP) je termoplastický polymer ze skupiny polyolefinů, které patří mezi nejběžnější plasty, používá se v mnoha odvětvích potravinářského a textilního průmyslu a v laboratorních vybaveních. Prodává se pod obchodním názvem Tipplen, Tatren, Mosten atd.

Vlastnosti

Polypropylen má podobné fyzikálně-chemické vlastnosti jako polyethylen. Křehne při nízkých teplotách, kolem 140-150 stupňů Celsia měkne, kolem 160-170 stupňů Celsia se taví. Je odolný vůči olejům, organickým rozpouštědlům a alkoholům, dobře se rozpouští v xylenech či tetrahydronaftalenu. Polypropylen vyniká velmi dobrou chemickou a mechanickou odolností.

Použití

Polypropylen je často používán pro výrobu lan a provazů kvůli své nízké hustotě hmotnosti – lana jsou pak dostatečně lehká, takže můžou plavat na hladině.

Polypropylen se také užívá jako alternativa k polyvinylchloridu (PVC) pro izolaci elektrických kabelů v málo větraných prostředích, především v tunelech. Polypropylen totiž při hoření neprodukuje tolik kouře a žádné toxické halogenované uhlovodíky, které by mohly za vysokých teplot přispět ke vzniku různých kyselin.

Má přidělené mezinárodní identifikační číslo pro plasty 5. V roce 2001 dosáhla roční celosvětová produkce polypropylenu přes 30 miliónů tun.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Polypropylen". https://cs.wikipedia.org/wiki/Polypropylen Stránka byla naposledy editována 19. 2. 2019 v 23:19. Kopie na oneindustry dne: 20. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).