Polyethylen

Polyethylen (PE) je termoplast, který vzniká polymerací ethenu.

Historie

Poprvé jej syntetizoval Hans von Pechmann v roce 1898 zahříváním diazomethanu. V roce 1933 byla zvládnuta průmyslová syntéza. V roce 1939 byla zahájena průmyslová výroba nízkohustotního – rozvětveného polyetylenu a v roce 1953 byl poprvé syntetizován lineární vysokohustotní polyetylen. Výrobu lineárního stereoregulárního polyethylenu umožnil objev polyinzerce pomocí Ziegler-Nattova katalyzátoru.

Inzerce

Rozdělení polyethylenu

Anglický název Zkratka
Ultra high molecular weight polyethylene PE-UHMW
Ultra low molecular weight polyethylene PE-ULMW nebo PE-WAX
High molecular weight polyethylene PE-HMW
High density polyethylene PE-HD
High density cross-linked polyethylene PE-HDXL
Cross-linked polyethylene PE-X nebo XLPE
Medium density polyethylene PE-MD
Low density polyethylene PE-LD
Linear low density polyethylene PE-LLD
Very low density polyethylene PE-VLD

Využití

Lze využít polymerace za nízkého tlaku (vznikne polymer s lineárním řetězcem, značka lPE – liten) nebo za vysokého tlaku (vznikne polymer s rozvětveným řetězcem, značka rPE – bralen). Při výrobě lze využít vstřikování a vytlačování.

Je odolný vůči kyselinám i zásadám, použitelný do teploty kolem 80 stupňů Celsia. Vyrábí se z něj smrštitelné folie, roury, ozubená kola, ložiska, textilní vlákna, nejrůznější hračky, sáčky (mikroten) a elektrotechnická izolace.

Rozlišují se dva základní druhy polyethylenu: PE-LD (s nízkou hustotou) a PE-HD (s vysokou hustotou). PE-HD má vysoký stupeň krystality, což způsobuje jeho vysokou chemickou odolnost a odolnost proti rozpouštědlům. Podmínkou vysokého stupně krystality je linearita a stereoregularita řetězců, čehož se dosahuje při polyinzerci.

PE-HD se používá i při výrobě kompozitního materiálu na bázi dřeva – woodplastic, který se používá jako náhrada dřeva v mnoha oborech.

Polyethylen je v současnosti nejpoužívanějším polymerem na světě. Jeho zásluhou předčila již v roce 1979 produkce plastů celosvětovou výrobu oceli. Jeho roční produkce je odhadována na více než 60 milionů tun.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Polyethylen ". https://cs.wikipedia.org/wiki/Polyethylen Stránka byla naposledy editována 30. 4. 2019 v 20:08. Kopie na oneindustry dne: 20. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).