Polotovar

Polotovar obecně je rozpracovaný nedokončený výrobek, který prakticky téměř vždy vyžaduje další následné zpracování na finální produkt.

Pokud jde o polotovar připravený pro použití v domácnostech (domácí použití), bývá obvykle proveden tak, aby jeho konečná úprava byla co nejsnadnější nebo časově nejkratší, u složitějších polotovarů pak jeho výrobce může přiložit i tištěný návod k použití, který může být součástí obalu.

Inzerce

Polotovary se ale používají i průmyslu a další hospodářské činnosti, běžné jsou například v hutnictví – hutní polotovary, strojírenství, truhlářství, zlatnictví nebo při přípravě brýlových čoček a mnoha dalších oborech lidské činnosti.

Zvláštní význam mají v potravinářství a gastronomii.

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Polotovar". https://cs.wikipedia.org/wiki/Polotovar. Stránka byla naposledy editována 28. 2. 2019 v 12:55. Kopie na oneindustry dne: 13. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).