Pokovování

Pokovování je jedna z metod povrchové úpravy kovů či jiných materiálů (např. plastů).

Druhy pokovování

Princip

Princip pokovování spočívá v tom, že částečky určitého kovu, které jsou přítomny v roztoku jeho soli, se usadí na povrchu materiálu, který do tohoto roztoku vložíme.

Příklad

Mějme stříbrný prsten, který chceme pokovit rhodiem. Prsten se ponoří do roztoku rhodité soli, konkrétně síranu rhoditého. K prstenu je připojen záporný náboj a prsten se pak stává katodou. Anodu tvoří čisté rhodium. Jakmile dojde k uzavření obvodu, rhodium z roztoku se přitáhne ke katodě a vytvoří povlak v řádech jednotek mikrometrů na stříbrném prstenu. Síranový aniont je přitahován k rhodiové anodě a postupně s ní reaguje zpět na síran rhoditý. V důsledku toho rhodiová anoda mizí, a proto musí být měněna. Prsten se pak vyndá z roztoku již s vrstvou rhodia.

Využití v průmyslu

Například pochromování zvyšuje tvrdost a také zabraňuje působení koroze.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Pokovování". https://cs.wikipedia.org/wiki/Pokovov%C3%A1n%C3%AD Stránka byla naposledy editována 25. 12. 2017 v 08:22. Kopie na oneindustry dne: 20. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).