Planetová převodovka

Planetová převodovka je tvořena planetovým převodem nebo jejich sestavou v případě vícestupňové planetové převodovky. Samotný planetový převod je pak tvořen centrálním kolem, satelity, unašečem satelitů a korunovým kolem. Centrální kolo, korunové kolo a unašeč satelitů mají společnou osu. Satelity jsou uloženy na unašeči a jsou v záběru v centrálním i korunovém kole.

Výhody

Jedna z variant převodu

 

Inzerce

 • oproti klasickým převodovkám má menší rozměry
 • jednodušší řazení díky kolům ve stálém záběru
 • větší životnost než kola v klasické převodovce
 • snadné dosažení velkého převodového poměru vzhledem k rozměrům
 • pouze momentové reakce, symetrická distribuce zátěže
 • více převodových kombinací
 • vstup i výstup je na stejné ose – někdy výhodné

Nevýhody

 • větší zatížení ložisek
 • složitější než klasická převodovka
 • dražší výroba oproti klasickým převodovkám (komplikovanější montáž a přístupnost)
 • u vícestupňové převodovky mají nezabírající volně se protáčející stupně určité tření

Princip činnosti

Princip činnosti planetového soukolí. Popis: červeně – korunové kolo, zeleně – centrální kolo (pastorek), modře – satelity; satelity jsou připevněny na unašeč satelitů. V tomto případě je unašeč satelitů zastavený.
Vyznačení úhlu natočení při pohybu

 

Jedna ze tří rotačních částí – centrální kolo, korunové kolo a unašeč satelitů – je zastavena a zbylé dvě slouží jako vstup a výstup (nebo naopak). Při činnosti se vždy satelity otáčejí okolo své osy a tím přenášejí rotaci (kroutící moment a rychlost otáčení) ze vstupu na výstup. Rychlostní stupně se řadí zabrzděním nebo odbrzděním některé části převodovky. K brzdění jednotlivých částí se používají především lamelové spojky.

Převodové poměry

Označení:

 • C – počet zubů centrálního kola
 • K – počet zubů korunového kola

Pro zabržděné korunové kolo
Pokud kroutící moment přivádíme na unašeč satelitů a odebíráme jej z centrálního kola, je poměr otáček výstupu vůči vstupu roven
(C+K)/C
a převod zvyšuje rychlost rotace. Samozřejmě při přehození vstupu a výstupu je poměr opačný a převod je zpomalující.

Pro zabržděný unašeč satelitů
Pokud je kroutící moment přiváděn na centrální kolo a odebírá se z korunového kola, dojde k obrácení smyslu otáčení (vyjádřeno znaménkem mínus) a poměr otáček výstupu vůči vstupu je roven
−C/K.

Pro zabržděné centrální kolo
Pokud je kroutící moment přiváděn na unašeč satelitů a odebírá se z korunového kola, je poměr otáček výstupu vůči vstupu roven
(K+C)/K.

Přímý záběr
Pro přímý záběr – poměr otáček 1:1 – musí být všechna kola spojena. Poté se satelity nebudou odvalovat a fungují pouze jako jakési spojky mezi centrálním a korunovým kolem.

Související články

 

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Planetová převodovka". https://cs.wikipedia.org/wiki/Planetov%C3%A1_p%C5%99evodovka Stránka byla naposledy editována 28. 2. 2019 v 12:53. Kopie na oneindustry dne: 17. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).