Pásový dopravník

Pásový dopravník (řidčeji pásový přepravník) je strojní zařízení – dopravní prostředek z kategorie dopravníků, který je používán zejména k přepravě sypkých či polotekutých hmot na kratší vzdálenost. Může se ale jednat i o přepravu jednotlivých menších předmětů, např. zavazadel, balíků apod.

Stroj se skládá zpravidla z dlouhého rámu respektive nosné konstrukce stroje, na které jsou upevněny otočné válečky, které tvoří pevnou pojezdovou dráhu pro pohyblivý (pryžový, textilní, plastový) pás, po kterém se přepravuje příslušný materiál. Pásový dopravník může být konstruován jakožto zařízení určené pro přepravu ve vodorovné poloze (např. doprava sypkého materiálu) nebo pro dopravu v poloze šikmé. Pohon pásu stroje obstarává obvykle asynchronní elektromotor přes poháněcí buben, na kterém je dopravní pás nasazen. Moderním řešením pohonu pásových dopravníků je pohon prostřednictvím bubnového motoru (elektroválce). Pohon bubnovým motorem přináší prostorově úsporné řešení, zjednodušení konstrukce dopravníku a minimální náročnost na údržbu. Kromě přímých pásových dopravníků jsou vyráběny i pásové oblouky a pásové spirály.

Bubnový motor

Poháněcí válce typu PV jsou řešeny, jako kompaktní hnací jednotky určené k pohonu zejména pásových dopravníků. Pro svoji funkci nevyžadují žádné přídavné dílce. Konstrukčně jsou tvořeny ocelovým válcem se zabudovaným vestavným asynchronním motorem a speciální cykloidní převodovkou.

Krouticí moment je z motoru na pás přenášen s vysokou účinností.

Uchycení jednotky v nosné konstrukci dopravníku je provedeno pomocí nosných čepů v ose válce.

Vývod motoru do svorkovnice je proveden dutou hřídelí. Funkční části motoru i převodovky jsou chráněny  uvnitř pláště proti vnějším vlivům prostředí. Válec je plněn olejovou náplní, která kromě mazání zabezpečuje odvod tepla z funkčních částí motoru. Poháněcí válce jsou konstruovány pro nepřetržitý i přerušovaný  provoz při jmenovitém zatížení.

Výhody poháněcích elektroválců typu PV

  • Jednoduché konstrukční použití
  • Minimální prostorová náročnost
  • Velká životnost
  • Vysoká účinnost
  • Možnost nepřetržitého provozu

Užití

Průmysl

V průmyslu jsou často používány pásové dopravníky s hladkými, modulárními nebo destičkovými pásy. Jsou zde kladeny specifické požadavky na použité materiály a komponenty. Konstrukčním materiálem rámu dopravníku je nerezavějící ocel, pohony bubnovými motory v celonerezovém provedení, které mají stupeň krytí IP66/67.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Pásový dopravník". https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1sov%C3%BD_dopravn%C3%ADk. Stránka byla naposledy editována 28. 2. 2019 v 12:50. Kopie na oneindustry dne: 20. 5. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).