Pasivace

Pasivace je samovolná nebo řízená tvorba ochranné vrstvy na povrchu kovu, zabraňující korozi a narušení povrchu kovu – např. tmavnutí stříbra. Pasivace se dosahuje působením chemických látek nebo elektrochemickými metodami.

Koroze kovů ve vodných prostředích má převážně elektrochemický mechanismus. Proto také může být korozní rychlost omezována polarizací kovového povrchu – elektrochemickou ochranou. Většina technicky používaných kovů zakládá svoji korozní odolnost na schopnosti samovolné pasivace.

Termíny vztahující se k pasivaci

  • pasivní stav; pasivita – stav kovu vzniklý pasivací
  • pasivátor – chemická látka způsobující pasivaci
  • pasivační vrstva; pasivní vrstva – slabá, přilnavá ochranná vrstva vytvořená na povrchu kovu během reakce kovu s prostředím
  • pasivační potenciál – korozní potenciál, při němž hodnota korozního proudu dosahuje vrcholu a nad nímž je oblast potenciálů, v níž je kov v pasivním stavu
  • pasivační proud – korozní proud při pasivačním potenciálu

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Pasivace ". https://cs.wikipedia.org/wiki/Pasivace Stránka byla naposledy editována 4. 10. 2017 v 14:17. Kopie na oneindustry dne: 18. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).