Operátor (profese)

Operátor či operátorka je osoba, která provádí kvalifikované technické operace a manipulace s nějakým větším a komplikovanějším technickým systémem, technologickým celkem, soustrojím, soustavou technologických linek apod. Může se jednat o osobu, která řídí provoz jaderné elektrárny, chemické továrny apod. Operátorem může být i pracovník nějakého dispečinku, tedy dispečer (dispečerka).

Ve druhé polovině 20. století se tímto slovem také označovali i pracovníci provádějící obsluhu počítačů (obecně výpočetní techniky). V tomto kontextu je používání tohoto slova díky prudkému rozvoji osobních počítačů (PC mikropočítačů) již na ústupu.

průmyslových podnicích se takto označují dělníci obsluhující výrobní zařízení.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Operátor (profese)". https://cs.wikipedia.org/wiki/Oper%C3%A1tor_(profese). Stránka byla naposledy editována 28. 12. 2016 v 17:48. Kopie na oneindustry dne: 13. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).