Ohraňovací lis

Ohraňovací lis je druh tvářecího stroje pro zpracování plechu. Ohraňovací lisy jsou převážně poháněny hydraulicky a vyznačují se vyššími lisovacími sílami a většími délkami lisovaných dílů. Využívají se na náročnější ohyby na které by ohýbačky již nestačily (například kratší ohyby, více ohybů za sebou nebo silnější tloušťka materiálu).

Ohraňovací lis

 

Lisovací délka

Lisovací délka je průchod mezi bočnicemi ohraňovacího lisu, který je menší než maximální lisovací délka. V úvahu je však potřeba vzít průchod mezi bočnicemi ohraňovacího lisu, který je menší než maximální lisovací délka. V místech bočnic lisu je délka ohýbaného ramene omezena vyložením v bočnicích.

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Ohraňovací lis". https://cs.wikipedia.org/wiki/Ohra%C5%88ovac%C3%AD_lis Stránka byla naposledy editována 24. 12. 2018 v 02:31. Kopie na oneindustry dne: 21. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).