Odlitek

Odlitek je napodobenina předmětu, zhotovená z hmoty původně kapalné a následně ztuhlé. Zhotovuje se zpravidla odléváním (odtud pojmenování) do duté formy neboli matrice.

Odlitky se zcela běžně používají v průmyslové výrobě ve strojírenství a v metalurgii při výrobě různých kovových součástek a i předmětů všední denní potřeby. Odléváním, neboli výrobou odlitků, se zabývá specializovaný strojírenský podobor nazývaný slévárenství. Nejběžnější kovové odlitky – na bázi železa – jsou vyrobeny z litiny nebo oceli (ocelolitiny).

Základní pojmy ve slévárenství[w1]

  • Model – předmět, který se svým tvarem podobá odlitku. Rozměry modelu jsou o něco větší, než má odlitek.
  • Modelové zařízení – slouží pro vytvoření aktivní dutiny ve formě, ve které ztuhne odlitá tavenina v odlitek.
  • Jádro – součást formy. Slouží k výrobě dutiny v odlitku. Dělí se na pravé jádro a nepravé jádro.
  • Formy – se vyrábějí z různých materiálů podle toho, kolik odlitků se v nich má odlít. Formy bývají většinou uzavřené, pouze ploché hrubé odlitky, např.: rošty a mříže se mohou odlévat i do otevřených forem.
  • Odlitek – ztuhlá tavenina v dutině pískové, keramické nebo kovové formě. Tvar, který má odlitek po ztuhnutí odpovídá tvaru dutiny formy.
  • Surový odlitek – vznikne ztuhnutím roztaveného kovu odlitého do dutiny formy.
  • Hrubý odlitek – vznikne ze surového odlitku očištěním od formovacích materiálů a odstraněním vtoků, nálitků či jiných pomocných slévárenských přídavků. Hrubý odlitek je konečným výrobkem slévárny.
  • Opracovaný odlitek – vznikne z hrubého nebo ohrubovaného odlitku opracováním na rozměry předepsané výkresům součástky.

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Odlitek". https://cs.wikipedia.org/wiki/Odlitek Stránka byla naposledy editována 4. 12. 2018 v 22:24. Kopie na oneindustry dne: 18. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře. Přidáno Základní pojmy ve slévárenství [w1] Wikipedie - Heslo: "Slévárenství". https://cs.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A9v%C3%A1renstv%C3%AD Stránka byla naposledy editována 15. 6. 2019 v 08:40. Kopie na oneindustry dne: 18. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).