Ocelárna

Ocelárna je specializovaný hutnický provoz pro výrobu oceli. Ocel se zde může vyrábět několika způsoby, napříklat kyslíkovým pochodem v tandemových pecích. Může se jednat o elektroocelárnu, kde se ocel vyrábí pomocí elektrických obloukových pecí.

Hlavním produktem oceláren bývají ocelové ingoty případně jiné hutní polotovary jako jsou sochory, bramy a bramky. Ty se pak dále v zpracovávají v kovárnách nebo ve válcovnách.

Inzerce

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Ocelárna". https://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel%C3%A1rna Stránka byla naposledy editována 1. 4. 2019 v 21:34. Kopie na oneindustry dne: 18. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).