Obrážečka

Obrážečka je obráběcí stroj s přímočarým vratným pohybem nože, který obstarává hlavní pohyb (do řezu). Obrobek je upnut na konzolovém stole s vodorovným i svislým posuvem.

Princip pohybu u vodorovné obrážečky

 

Vodorovná obrážečka

Poměrně jednoduchý stroj (hovorově „šepink„, z angl. shaping machine), kde vodorovný pohyb smykadla s nožem obstarává kulisa na setrvačníku, takže pohyb není rovnoměrný. Dráha nože přesahuje kraje obrobku, při zpětném pohybu není nůž v záběru a obvykle se mechanicky odklápí. Vedlejší posuv (do záběru) se děje v úvrati smykadla a odvozuje se od jeho pohybu táhlem se západkou, která pootáčí ozubeným kolem na posuvovém šroubu stolu.

Práce vodorovné obrážečky se podobá činnosti hoblovky, s tím rozdílem, že u hoblovky vykonává hlavní pohyb stůl s obrobkem. Vodorovné obrážečky patří mezi nejstarší (John Nasmyth, 1836) a nejjednodušší obráběcí stroje, které se používaly na obrábění rovinných ploch nebo drážek na menších obrobcích. Pro malou produktivitu i menší přesnost se dnes užívají jen v dílenských provozech.

Svislá obrážečka

Funkce je podobná jako u vodorovné obrážečky, jenže smykadlo s nožem se pohybuje svisle. Používá se hlavně k obrábění vnitřních nerotačních ploch (drážky, vnitřní čtyřhrany, šestihrany atd.) a k výrobě ozubených kol. V poslední době je nahrazují elektrojiskrové drátovačky, které lze řídit počítačem, takže poskytují daleko bohatší možnosti.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Obrážečka". https://cs.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%A1%C5%BEe%C4%8Dka. Stránka byla naposledy editována 14. 5. 2015 v 14:10. Kopie na oneindustry dne: 4. 6. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).