Obal

Obal je ochranný povlak, materiál na předmětech, zejména na zboží, látka, kterou je něco obklopeno, obloženo.

Obal je také výrobek určený k ochraně jiného výrobku, k manipulaci s ním a k přepravě. Obaly jsou nejčastěji papírové, z plastických hmot a fólií, skleněné, dřevěné nebo kovové. Obal může sloužit i jako nosič informací o vlastnostech výrobku, popřípadě i k nabídce a reklamě. Po použití se obal stává z hlediska zákona (zákon č. 477/2001 – o obalech) odpadem, přičemž podíl použitých obalů v komunálním odpadu činí až 50 % objemu.

Inzerce

Vratný obal – je vytvořený specifický způsob vracení použitého obalu.

  • Obal opakovaně použitelný je vratný obal opětovně používaný ke stejnému účelu, vykoná určitý minimální počet cyklů (např.: zálohované lahve, palety)

Dělení podle funkce:

  • spotřebitelské obaly – slouží k ochraně při prodeji a jako nosič informací o jeho vlastnostech zákazníkům
  • skupinový obal – soustředění více výrobků
  • přepravní obal – usnadnění manipulace a přepravy (fólie a palety)

Dělení podle složitosti:

  • Jednoduché – jeden materiál (např.: sklo, plast)
  • Kombinované – např. vrstvené (nápojové kartony TetraPack) – více druhů materiálů

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Obal". https://cs.wikipedia.org/wiki/Obal. Stránka byla naposledy editována 10. 1. 2019 v 12:20.. Kopie na oneindustry dne: 20. 5. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).