Nd:YAG laser

Nd:YAG laser je v dnešní době nejpoužívanější typ pevnolátkového laseru. Aktivním materiálem je izotropní krystal Yttrium Aluminium Granátu (Y3Al5O12) dopovaný ionty neodymu (Nd3+), barva monokrystalu je světle růžová až fialová v závislosti na koncentraci atomu neodymu).

Typická vlnová délka záření emitovaného z Nd:YAG laseru je 1064,1 nm. S menší účinností však může emitovat i záření o vlnových délkách 946, 1120, 1320 a 1440 nm. Buzen je nejčastěji xenonovou výbojkou nebo laserovou diodou. V závislosti na době buzení může generovat záření jak v impulsním, tak i v kontinuálním režimu. Maximální výkon v kontinuálním režimu dosahuje několika stovek wattů. V impulsním režimu se délka impulsu může v závislosti na druhu modulace jakosti rezonátoru pohybovat v rozmezí od milisekund až po jednotky pikosekund (při použití Q-spínání).

Nd:YAG má díky vysokému výkonu a vhodné vlnové délce řadu uplatnění. Hojně je užíván v technologii, např. pro vrtánísvařovánížíhánířezání a značkování. Dále své uplatnění nalezl i v medicíně, vědě, biologii a ve vojenských aplikacích.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Nd:YAG laser". https://cs.wikipedia.org/wiki/Nd:YAG_laser Stránka byla naposledy editována 4. 3. 2015 v 06:23. Kopie na oneindustry dne: 2.7. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).