Nástroj

Nástroj je pracovní prostředek, pomůcka k zpracování něčeho (pracovní nástroj, řemeslnický nástroj, chirurgický nástroj aj.), příp. výrobní pomůcka sloužící při ručním nebo strojním obrábění ke změně velikosti nebo tvaru opracovávaného předmětu, k upnutí předmětu atp.

Jednoduchá samostatná součást většího systému, která rozšiřuje schopnost tohoto systému působit na okolí. Základní nástroje, používané přímo člověkem, vycházejí obvykle z principu jednoduchých strojů a obvykle zvyšují schopnosti lidských rukou, popřípadě nohou. Za nástroj jsou označovány i jednodušší součásti větších strojů (např. soustružnický nůž).

Inzerce

Nástroj – prostředek k uskutečnění určité činnosti, eventuálně slouží k vyjádření výsledků k dané činnosti. Nástroj bývá svázán s určitou konkrétní technikou či s nějakým reálným technologickým či společenským postupem či procesem. Pro vývoj však není třeba technologií rozumět.

Pracovní nástroje

Měřidla

Dle kontextu může být k pojmu „nástroj“ synonymem pojem „nářadí“, který může také vyjadřovat sadu nástrojů. Sada nástrojů určených k jiné než řemeslnické činnosti se může označovat náčiní (tělocvičné náčiní, rybářské náčiní apod.).

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Nástroj". https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1stroj Stránka byla naposledy editována 4. 6. 2019 v 06:22. Kopie na oneindustry dne: 2.7. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).