Morse kužel

Morse kužel (anglicky Morse taper) je normovaný způsob upínání nástroje s kuželem v točivém obráběcím stroji. Vynalezl jej Stephen A. Morse, narozený v roce 1864 v USA.

Užívá se pro přesné upnutí nástrojů jako jsou větší vrtáky (v ručních či stolních vrtačkách nebo v soustruzích), výstružníky či frézy. Spočívá ve vložení kuželového zakončení nástroje do stejně tvarovaného otvoru ve vřeteni stroje; nástroj pak drží třením. Plochý unašeč na konci kužele zapadne do příčného otvoru ve vřeteni a jednak brání pootočení nástroje při velkém zatížení, jednak slouží k uvolnění nástroje pomocí klínu, vloženého do otvoru vřetene. Morse kužel je samosvorný, upnutý nástroj se proto nedá sundat tahem, ale pouze poklepáním na jeho druhý konec.

Výhodami kuželového upínání jsou snadná vyměnitelnost nástroje a to, že uchycený nástroj je neustále udržován v ose otáčení, čímž je umožněna přesnější práce, než u nástrojů uchycených v univerzálních sklíčidlech s čelistmi, která jsou připevněna pomocí závitu.

Tabulka rozměrů

Řez nástrojem (vlevo) a vřetenem (vpravo)

Existuje více normovaných velikostí, přičemž určujícím rozměrem je průměr v nejširším místě kuželu daného nástroje mm:

Díl Rozměr Mk 0 Mk 1 Mk 2 Mk 3 Mk 4 Mk 5 Mk 6
Stopka D1 9,212 12,24 17,981 24,052 31,544 44,732 63,726
Stopka d 6,401 9,371 14,534 19,76 25,909 37,47 53,752
Stopka d2 6,115 8,972 14,06 19,133 25,156 36,549 52,422
Otvor D 9,045 12,065 17,781 23,826 31,269 44,401 63,35
Otvor d5 6,7 9,7 14,9 20,2 26,5 38,2 54,8
Kužel 1:19,21 1:20,047 1:20,02 1:19,922 1:19,254 1:19,002 1:19,18
  • Kužel uvádí změnu průměru o 1 mm na určité délce

ISO kužel

Někdy se lze setkat s nástroji, jež mají rovněž normovaný ISO kužel (také metrický kužel). Ten není tvarově shodný, ale má stejné vlastnosti vůči nástroji, jejž také udržuje v ose otáčení vřetene stejně jako kužel morse.

Soustružnické hroty s kuželem
Vrtáky MK1, MK2, MK3, MK4

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Morse kužel". https://cs.wikipedia.org/wiki/Morse_ku%C5%BEel Stránka byla naposledy editována 12. 6. 2019 v 20:52. Kopie na oneindustry dne: 1.7. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).