Montážní linka

Montážní linka je výrobní proces, jehož části (obvykle zaměnitelné) postupným způsobem utvářejí výsledný produkt při použití optimálního plánování logistiky za účelem výroby finálního produktu mnohem rychleji než ručními metodami. Montážní linka vyvinutá společností Ford Motor Company mezi roky 1908 a 1915 uvedla tento způsob výroby v následující dekádě ve všeobecnou známost díky sociálním změnám z důvodu zavedení sériové výroby, jako třeba cenová dostupnost Fordu model T a vysoké mzdy pracovníků firmy Ford. Henry Ford byl první, komu se podařilo osvojit si tuto výrobní koncepci a tím vylepšit i ostatní aspekty průmyslu (například redukce pracovních hodin potřebných na jeden vůz a zvýšení produkce). Nicméně některé předpoklady pro tento vývoj měly své kořeny hluboko v 19. století – od postupné realizace snu o univerzálních výrobních dílech ke znovuvynalezení workflow a popisu práce za použití analytických metod. Ford byla první firma, která v rámci tohoto konceptu postavila velké továrny.

Masová produkce na montážních linkách je všeobecně považována za urychlující prvek, který napomohl ustanovení moderní spotřebitelské kultury snížením nákladů na vyráběné zboží. Často se říká, že Fordův výrobní systém byl důmyslný také proto, že z jeho vlastních pracovníků se rovnou stávali noví zákazníci.

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Montážní linka". https://cs.wikipedia.org/wiki/Mont%C3%A1%C5%BEn%C3%AD_linka Stránka byla naposledy editována 28. 2. 2019 v 12:34. Kopie na oneindustry dne: 8.7. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).