Mikrometr

Měřicí přístroj

Slovem mikrometr bývá také označován jemný měřící přístroj určený pro přesné měření délek. Používá se zejména ve strojírenském průmyslu. Mikrometry jsou konstruovány jak pro měření vnějších, tak i vnitřních rozměrů. Jsou zpravidla odstupňovány pro měření po 25 mm. Přesnost měření mikrometrů je různá, nejčastěji po 0,01 mm. Přesnější se používají v laboratorních podmínkách.

 

Mikrometr (symbol µm) je odvozená jednotka soustavy SI v délce jedné milióntiny metru (0,000 001 metru). Někdy bývá označována také jako mikron.

Mikrometr je tisíckrát menší než milimetr a tisíckrát větší než nanometr.

Související články

 

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Mikrometr". https://cs.wikipedia.org/wiki/Mikrometr. Stránka byla naposledy editována 23. 3. 2019 v 14:14. Kopie na oneindustry dne: 30. 5. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).