Mezinárodní strojírenský veletrh, MSV Brno

Mezinárodní strojírenský veletrh je průmyslový veletrh. Místem konání je brněnské výstaviště.

Spolu s Mezinárodním strojírenským veletrhem se konají i doprovodné veletrhy. Každý lichý rok je to mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport a Logistika a veletrh pro technologií pro ochranu životního prostředí Envitech, v sudých letech se současně konají veletrhy IMT, FOND-EX, WELDING, PLASTEX a PROFINTECH.

První mezinárodní strojírenský veletrh se konal v roce 1959. Od té doby se mezinárodní strojírenské veletrhy konají každoročně na podzim. V prvních letech to bylo vždy na počátku září, později začal být termín konání koordinován s ostatními veletrhy v Evropě a posunut na počátek října. Pořadatelem veletrhu je společnost  Veletrhy Brno (BVV).

61. MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH – MSV, 7.-11.10. 2019

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější průmyslový veletrh ve střední Evropě, s každoroční účastí více než 1 600 vystavovatelů a 80 000 návštěvníků. Ze zahraničí přijíždí přes 50% vystavovatelů a 10% návštěvníků.

Návštěvnost je vysoce odborná, přes sedmdesát procent návštěvníků ovlivňuje rozhodování o investicích, třetina patří k vrcholovému managementu.

Zastoupeny jsou všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu.

Hlavním tématem MSV je Průmysl 4.0 a digitální továrna, tedy digitalizace výroby, jeden z hlavních směrů inovačního procesu. Zvýrazněným tématem veletrhu ENVITECH je Cirkulární ekonomika – nakládání s materiálními zdroji. Jde o trend, který je jednou z prioritních oblastí udržitelného rozvoje a adaptace průmyslu a obchodu se bude ubírat právě tímto směrem. V roce 2019 se zaměříme také na Investiční příležitosti, tedy Start up projekty, nové nápady, inovaci jako příležitost k investicím.

MSV je tradičně věnována vysoká mediální pozornost, akredituje se cca tři sta novinářů. Součástí veletrhu je špičkový doprovodný program odborných konferencí, seminářů a  workshopů na aktuální technická, obchodní a ekonomická témata.

 • Podtitul:Mezinárodní strojírenský veletrh
 • Termín konání:7.-11.10. 2019
 • Místo konání:Výstaviště Brno
 • Pořadatel:Veletrhy Brno
 • Pozice veletrhu:Jednička v oboru ve střední Evropě

Obory

 • důlní, hutní, keramická a sklářská technika
 • materiály, komponenty pro strojírenství
 • pohony, hydraulika, pneumatika, chladicí technika, klimatizace
 • energetika, silnoproudá elektrotechnika
 • elektronika, automatizační, měřicí technika
 • výzkum, vývoj, transfer techonologií, finanční a jiné služby
 • obráběcí a tvářecí stroje, nářadí
 • slévárenství
 • svařování
 • povrchové úpravy
 • plasty, pryže, kompozity
 • chemie pro strojírenství

Současně probíhá

ENVITECH, 7.-11.10. 2019

Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí

ENVITECH visual

Profil:

Jeden z mála veletrhů ve střední Evropě, který je zaměřen na technologie, výrobky a služby, které přispívají k ochraně, obnově čistého životního prostředí.

 • Podtitul:Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí
 • Termín konání:7.-11.10. 2019
 • Místo konání:Výstaviště Brno
 • Pořadatel:Veletrhy Brno
 • Pozice veletrhu:Jednička v oboru v ČR

Obory

 • Vzduchotechnická zařízení
 • Čerpací stanice
 • Chemicko-fyzikální úprava vody
 • Technologie pro čistírny odpadních vod
 • Chemicko-fyzikální čištění odpadních vod
 • Čistírny odpadních vod
 • Zpracování a využití odpadů
 • Ochrana půdy a krajiny
 • Ekologické technologie pro průmysl
 • Odstraňování starých ekologických zátěží
 • Měřicí a regulační technika pro kontrolu životního prostředí
 • Stroje pro průmyslové čištění a mytí
 • Výzkum, služby, literatura, ekologické organizace

Transport a Logistika, 7.-11.10. 2019

Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky

Transport a Logistika visual

Profil:

Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky Transport a logistika je významný oborový veletrh ve střední Evropě. Koná se v lichým letech společně s Mezinárodním strojírenským veletrhem, což vytváří jedinečný potenciál pro navázání nových kontaktů a obchodů. Zastoupeny jsou takřka dvě stovky vystavovatelů, z toho čtvrtina zahraničních. S prioritním zájmem o tento veletrh přichází cca 16 000 odborných návštěvníků.

 • Podtitul:Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky
 • Termín konání:7.-11.10. 2019
 • Místo konání:Výstaviště Brno
 • Pořadatel:Veletrhy Brno

Obory

 • Dopravní technika
 • Manipulační technika
 • Skladovací technika
 • Montážní stroje a zařízení
 • Obalové materiály a balicí technika
 • Služby pro dopravu
 • Telematika, komunikační, informační a řídicí systémy pro logistiku
 • Výzkum, vývoj, inženýrské a projekční služby pro logistiku

Související články