Mechatronika

Mechatronika je součinná kombinace mechanikyelektroniky a softwarového inženýrství. Účel tohoto mezioborového inženýrského oboru je studium automatů z inženýrského pohledu a slouží k řízení vyspělých hybridních systémů.

Popis

Mechatronika je synergie několika původně samostatných technických oborů.
Mechatronika je umístěna mezi mechaniku, elektroniku a výpočetní techniku, které dohromady umožňují vývoj jednodušších, ekonomičtějších, spolehlivějších a víceúčelových systémů. Slovo „mechatronika“ poprvé použil Tecuró Mori, inženýr japonské firmy Yaskawa, v roce 1969. Sousloví „elektromechanické systémy“ a někdy „řízení a automatizace“ také označují mechatroniku.

 

Inženýrské studium mechatroniky typicky zahrnuje matematiku, mechaniku, návrh součástek strojů, termodynamiku, teorii obvodů, elektroniku, telekomunikace, teorii řízení, zpracování signálu, energetiku a robotiku.

 

Přínosy mechatroniky jsou možnost realizování dosud nemožných funkcí zařízení, snížení ekonomických požadavků na zařízení a multifunkčnost zařízení navrhovaného mechatronicky. Po odbornících mechatroniky jsou požadovány znalosti širokého spektra oborů a systémové myšlení. Nezbytná je schopnost týmová práce se specialisty z jiných oborů.

Související články

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Mechatronika". https://cs.wikipedia.org/wiki/Mechatronika Stránka byla naposledy editována 23. 6. 2019 v 01:39 Kopie na oneindustry dne: 2.7. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).