Mazivo

Mazivo je látka (často kapalná) určená k omezení tření mezi dvěma povrchy. Zvyšuje účinnost a omezuje otěr. Může mít i další funkce, například rozpouštění a přenos cizích částic nebo odvod tepla.

Jednou z velkých oblastí použití maziv, ve formě motorového oleje, je mazací a ochranná funkce ve spalovacích motorech motorových vozidel a poháněných strojů.

Maziva typicky obsahují 90 % základového oleje (většinou ropné frakce, tedy minerálního oleje) a do 10 % aditiv. Někdy se jako základové oleje používají také rostlinné oleje nebo syntetické kapaliny, například polyolefiny, estery, silikonové oleje, fluorkarbony a mnoho dalších látek. Aditiva snižují tření a otěr, zvyšují viskozitu, zlepšují viskozitní index, odolnost proti korozi a oxidaci, stárnutí nebo kontaminaci apod.

Někdy (jako v případě použití pro dvoudobé spalovací motory) se maziva přidávají do paliv. Sirné nečistoty v palivech mají také určité mazací vlastnosti, což je potřeba brát v úvahu při přechodu na nízkosirnou naftu. Zlepšení mazacích schopností se dosahuje také přidávání bionafty do nafty.

Mezi nekapalná maziva patří plastická maziva, prášky (suchý grafit, PTFE, disulfid molybdenu, disulfid  wolframu apod.), PTFE pásky používané v instalatérství, vzduchový polštář apod. Suchá maziva, například grafit nebo disulfidy kovů, nabízejí mazací schopnosti i při vyšších teplotách (až 350 °C) než kapalná maziva. Určité „mazací“ vlastnosti (snížení tření) vykazují kompaktní vrstvy oxidů kovů, ovšem jejich praktické využití zatím nepřipadá v úvahu pro jejich nestabilní podstatu.

Jinou metodou, jak snížit tření a otěr, je použít ložiska, například kuličková, válečková nebo vzduchová, která však sama o sobě vyžadují mazání, případně využití zvuku (akustické mazání).

Zdroj:

Wikipedie - Heslo: "Mazivo". https://cs.wikipedia.org/wiki/Mazivo Stránka byla naposledy editována 23. 6. 2019 v 01:18. Kopie na oneindustry dne: 8.7. 2019. Námi provedené změny jsou v textu označeny tmavě modře (v tomto textu konkrétně nic není).